Workshop

Hur låter konst? Hur ser musik ut?

Musikalisk grafik har i modern tid växt fram som ett sätt att beskriva fria ljudförlopp som inte låter sig inordnas i de förutbestämda rutnät för rytm eller tonhöjd som den traditionella notationen bygger på. I en workshop på Ljungbergmuseet den 10-11 mars 2012 kommer Double Projections att utforska musikalisk grafik tillsammans med en grupp bildkonststudenter från Konstskolan Munka i Ljungby och Fria Målarskolan i Halmstad. Workshopdeltagarnas alster presenteras och spelas i samband med en konsert på Ljungbergmuseet den 11 mars 2012 kl 15.00.

Musikalisk grafik workshop (pdf)

Annonser