Om projektet

Idén med Double Projections är att låta de två ensemblerna Poing (NO) och Feed (SE) mötas i en musikalisk och rumslig dubbelprojektion av Erik Peters verk Infantile Omniscience.

Verket är ursprungligen komponerat för Feed i samband med ett projekt kring improvisation och komposition. Verkets form uppstår som en följd av att musikerna utför ett antal musikaliska uppgifter i enlighet med en uppsättning enkla spelregler. Reglerna säger i grova drag vad som ska hända och i vilken ordning, men exakt vad som ska ske och när bestäms av musikerna själva.

Erik Peters intention har varit att skapa ett verk med en inneboende förmåga att kunna utvecklas och förändras över tiden. Redan från början har det funnits en tanke om att flera ensembler ska kunna framföra verket samtidigt, så att var och en av musikerna får en musikalisk skugga eller följeslagare i den andra ensemblen.

Ladda gärna ner partituret om du är nyfiken på hur det ser ut!
Infantile Omniscience partitur (pdf)

Annonser